Εξειδικευμένο Λογισμικό Μαιευτικής & Γυναικολογίας

Φάκελος Ασθενή

Δίνει τη δυνατότητα συστηματικής αρχειοθέτησης των δεδομένων του ασθενή, με εργαλεία διευκόλυνσης της καταγραφής, εύκολη αναζήτηση, επισκόπηση των ευρημάτων καθώς και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Γραφήματα & Πιθανότητες

Παρέχει γραφήματα ανάπτυξης εμβρύου ενώ διαθέτει ενσωματωμένο τον αλγόριθμο του Fetal Medicine Foundation (FMF) και υπολογίζει τις Πιθανότητες για Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, Προεκλαμψία και άλλες επιπλοκές της κύησης.

Διασύνδεση με Υπερήχους

Οι εικόνες και οι μετρήσεις μπορούν να ληφθούν αυτόματα από τους Υπερήχους και να αποθηκευτούν μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα του ιατρικού φακέλου ώστε να είναι πάντοτε άμεσα διαθέσιμες για προβολή, επεξεργασία και εκτύπωση.

Ιατρικός Φάκελος
Αλγόριθμοι Πιθανοτήτων
Γραφήματα Ανάπτυξης
Διασύνδεση με Υπερήχους
Εκτυπώσεις Αναφορών
Διαχείριση Ραντεβού
Υπενθυμίσεις
Στατιστικά ερωτήματα
Τυποποιημένη ορολογία
Παραμετροποίηση

Παραμετροποιήσιμο σύστημα διαχείρισης Μαιευτικής & Γυναικολογίας

Επιλέξτε τις Ενότητες που επιθυμείτε

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δυνατότητες του astraia?

Επικοινωνήστε μαζί μας για την εγκατάσταση της demo version και την λήψη οικονομικής προσφοράς