Διασυνδέσεις

Αρχειοθέτηση και Διαχείριση Εικόνων

Αρχειοθέτηση και Διαχείριση Εικόνων

  • Το Astraia παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση εικόνων, με το σύστημα Διαχείρισης και Αρχειοθέτησης Εικόνων Dicom.
  • Με τον Dicom Worklist Server, τα δεδομένα του ασθενή μπορούν να μεταφερθούν κατευθείαν στον Υπέρηχο και εξασφαλίζεται έτσι, ότι οι εικόνες και οι μετρήσεις ταυτοποιούνται με τα σωστά στοιχεία ασθενή, δημιουργώντας ένα κλειστό και ασφαλές κύκλωμα,
  • Ο Dicom Image Server λαμβάνει και αρχειοθετεί εικόνες, clips και 3D volumes στην σωστή εξέταση μέσα στον φάκελο του ασθενή, ώστε να είναι πάντοτε διαθέσιμα.
  • Ο Dicom Image Viewer επιτρέπει την προβολή και επεξεργασία των εικόνων. Πέρα από τις βασικές λειτουργίες επεξεργασίας εικόνων, επιτρέπει την προσθήκη σχολίων, μετρήσεων αλλά και την σήμανση των εικόνων για μελλοντικές αναζητήσεις.
Αυτόματη Μεταφορά Μετρήσεων

Αυτόματη Μεταφορά Μετρήσεων

  • Με την λειτουργία της μεταφοράς μετρήσεων οι μετρήσεις που γίνονται πάνω στον Υπέρηχο, μπορούν να μεταφερθούν στα αντίστοιχα πεδία της εξέτασης του astraia, με το πάτημα ενός κουμπιού.
  • Περιορίζεται έτσι η χειρόγραφη καταχώρηση και γίνεται πιο εύκολη, γρήγορη και ασφαλής, η καταγραφή των αριθμητικών δεδομένων.
Διασύνδεση με άλλα συστήματα

Διασύνδεση με άλλα συστήματα

Με τη χρήση του πρωτοκόλλου HL7 (ή και άλλων), το astraia μπορεί να διασυνδεθεί απρόσκοπτα με Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων για να λάβει δημογραφικά ασθενών και παραγγελίες εξετάσεων καθώς και να στείλει πίσω τα αποτελέσματά τους.

Επίσης μπορεί να διασυνδεθεί με εργαστηριακούς αναλυτές (B.R.A.H.M.S. “Kryptor”, Roche και Perkin Elmer) για την μεταφορά των βιοχημικών αποτελεσμάτων στα αντίστοιχα πεδία του φακέλου ασθενή.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ DEMO

#1 Εξειδικευμένο Λογισμικό Μαιευτικής & Γυναικολογίας