Λογισμικό Αstraia

Το λογισμικό astraia έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με ειδικούς στη Μαιευτική και την Γυναικολογία για να υποστηρίξει την καθημερινή τους εργασία και το επιστημονικό τους έργο.

Έχει αναπτυχθεί και συντηρείται για περισσότερα από 20 χρόνια από την astraia software GmbH και πλέον NEXUS/ASTRAIA GmbH και πληροί όχι μόνο ιατρικές πτυχές, τις νομικές και διοικητικές απαιτήσεις αλλά και τις τεχνικές ανάγκες για διασύνδεση με το κλινικό περιβάλλον.

Καθώς είναι από τους πρωτοπόρους στον τομέα της και κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά των πληροφοριακών συστημάτων Μαιευτικής και Γυναικολογίας, η astraia συνεργάζεται στενά με κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως.

  • Eυέλικτο και εύκολα παραμετροποιήσιμο, προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε κέντρου ελαχιστοποιώντας την διοικητική εργασία που απαιτείται, καθώς και τα κόστη της διαχείρισης, αρχειοθέτησης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων
  • Η αρθρωτή δομή του astraia, με τις εξειδικευμένες του Ενότητες, μπορεί να ταιριάξει στις εκάστοτε ανάγκες σας, ενώ η φιλική προς το χρήστη πλοήγηση και οι οθόνες καταχώρησης δεδομένων σας καθοδηγούν στην εξέταση, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν συμπληρωθεί
  • Οι Εικόνες και οι Μετρήσεις μπορούν να ληφθούν αυτόματα από τους Υπερήχους και να αποθηκευτούν μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα του ιατρικού φακέλου
  • Το εργαλείο Ερωτημάτων διευκολύνει την δημιουργία στατιστικών για την καθημερινή πρακτική, αλλά και για χρήση σε επιστημονικές μελέτες. Το astraia χρησιμοποιήθηκε στην πολυκεντρική μελέτη ASPRE καθώς και σε πολλές ακόμη έρευνες, σε ολόκληρο τον κόσμο
  • Η παροχή άμεσης, εξειδικευμένης υποστήριξης είναι σημαντικό στοιχείο στην απρόσκοπτη λειτουργία ενός ιατρείου. Η Σύμβαση Συντήρησης προσφέρει ένα εύρος υπηρεσιών, όπως βοήθεια σχετικά με τη χρήση του προγράμματος, επίλυση πιθανών προβλημάτων και συχνές αναβαθμίσεις του λογισμικού
Βασικά χαρακτηριστικά

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΩΝ

ΕΥΧΡΗΣΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ 17 ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - AUDIT